Tuesday, January 21

Menghayati Fungsi Solat

Pada dasarnya bahawasanya seseorang yang sudah melakukan solat, maka sesungguhnya telah “BERJANJI” pada Allah, sebagaimana yang dikandung dalam ungkapan kalimat “Iyyaka na’ budu” yang ertinya : “HANYA kepada engkau kami menyembah / beribadah”. Ibadah berasal dari kata “abada” (menyembah, mengabdi/berbakti). Menyembah atau berbakti kepada Allah bererti bernaung di bawah ketentuan Hukum-Hukum Islam. Maka, dalam solat itu juga bererti telah memberikan pernyataan diri sebagai “petugas” dari Kerajaan Allah. Sehingga dirinya itu siap sedia pula melawan setiap kekuatan yang menghalangi tegaknya undang-undang yang telah diturunkan Allah SWT.

No comments: