Tuesday, May 26

Bebas dari jQuery

Punya sekian lama saya menggunakan jQuery untuk diaplikasikan dalam pelbagai kegunaan, kini tiba masanya untuk mengurangkan kebergantungan padanya. JQuery adalah sangat berguna hingga saya mual menggunakannya kerana pada akhirnya saya bergantung kepadanya dalam soal memanipulasi DOM dan CSS. Semuanya bergantung pada jQuery. Jadi saya memutuskan untuk mengurangkan penggunaannya.