Sunday, May 22

disebut PERANG tapi tidak ada PERLAWANAN / pertumpahan darah sangat

Perang Khandaq

Kaum Quraisy saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik yang sebelumnya diusir dari Madinah. Mereka mengadakan berhubung rapat dengan Masyarakat Mekah untuk menyerang Madinah dengan pasukan berjumlah 24000 orang. Nah, pada saat itu, pasukan muslimin pun ketar-ketir dalam menghadapi hal itu.

Atas idea dari sahabat Rasulullah saw. yang bernama Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad saw, memerintahkan pasukan Islam untuk membuat parit disekitar kota Madinah. Tempoh pembangunan parit itu sekitar satu bulan. Dengan hal itu, kaum Quraisy pun tidak mahu kalah, mereka akhirnya membuat khemah-khemah peristirahatan di sekitar parit-parit yang dibuat pasukan Islam itu. Pada saat pasukan islam sedang tersepit, Allah swt, menurunkan badai disekitar kota Madinah untuk menghancurkan khemah-khemah peristirahatan yang dibangun oleh kaum Quraisy itu. Dengan kejadian ini, tidak ada pasukan islam yang menjadi korban perang itu.