Monday, October 28

Tuhan Sumber Kebaikan dan Keselamatan


  1. Kekuatan kebaikan itu adalah dari Tuhan. 
  2. Tuhan MEMILIH hambaNya atau sekelompok hambaNya untuk melaksanakan kebaikan Tuhan. 
  3. Kekuasaan manusia apapun atau siapapun yang berusaha mengusik hambaNya yang selalu melaksanakan kebaikan dari Tuhannya bererti telah memposisikan diri melawan kekuasaan Tuhan. 
  4. Siapa pun dan apapun kekuatan yang berusaha menghalangi kehendak Tuhan akan jumpa apa yang disebut KUWALAT berbentuk AZAB. 
  5. Untuk mengetahui apakah manusia/sebuah kekuasaan berseberangan dengan kehendak Tuhan dapat pula di ukur dari azab apa yang ditimpakan Tuhan kepada manusia tersebut akibat dari ia menzalimi petugas2 Tuhan yang tulus memperjuangkan kebaikan. 
  6. Itulah yang membezakan azab dan musibah, iaitu terletak pada pembelaan pada kebaikan atau kepada keburukan 
  7. Mari kita menjadi petugas2 Tuhan tak henti yang memperjuangkan kebaikan 
  8. Harap Tuhan bersama kita.... amin....

No comments: