Wednesday, July 15

Tawaran memburuh di StartUp

StartUp bukanlah suatu platform yang baik untuk anda menimba pengalaman atau menyara kehidupan anda. Ia belum boleh layak dianggap sebagai majikan. Belum ada budayanya sendiri, aturannya, disiplin dan kitaran yang sempurna untuk seseorang itu mahu memprospekkan dirinya sebagai warga kerja yang sejahtera. Start up boleh diibaratkan sebagai suatu proses aktif persenyawaan antara idea-idea yang baru ditelurkan. Dalam erti kata lain, ia masih sangat sensitif dan rapuh. Seseorang yang ingin juga menceburkan dirinya haruslah berwaspada. Ianya tak lain adalah sekadar diupah untuk menyiapkan sesuatu komponen. Jadi usahlah terlalu ghairah dalam ekonomi negara yang merudum sekarang ini. 

No comments: