Thursday, November 7

Teknik pembilang dalam TABLE menggunakan CSS

Teknik ini biasa digunakan untuk menempatkan nombor pada setiap list item pada tag ORDERED LIST. Kegunaannya adalah bagi memudahkan pembacaan dan menyenangkan pembaca untuk mengenal pasti poin-poin penting pada sebuah artikel atau senarai panjang.


Sumber: http://caniuse.com/css-counters


Teknik ini dapat menjimatkan penggunaannya yang kadang-kadang diproses di server atau mendayakan Javaskrip. Kodnya pendek dan senang diguna pakai beberapa kali ketika pembangunan web. Silakan star atau fork gist di bawah ini

3 comments:

Anonymous said...

wow... main coding juga ternyata.. :D

Izzuddin Fauzi said...

CSS... Memang best... Mudah cerita... Script pakai JS teruk...

Sham Kamarul said...

Bergantung pada keselesaan anda. Tapi saya memang selesa saja guna CSS