Friday, March 14

Mengurus fail Aplikasi PHP Slim

Jika dirujuk pada laman rasmi tentang bagaimana mengurus aplikasi Slim apabila skop dan saiznya mulai berkembang, tiada pula diterangkan mengenai contoh kod terperinci yang terlibat dalam fail yang berasingan. Cuma diterangkan kelebihan penggunaan sintaks require dapat memudahkan pembacaan kod dan keteraturan fail-fail PHP.


Persoalan akan timbul bilamana ralat (teks quote dibawah) muncul ketika fail-fail tersebut mencuba menggunakan instance Slim (rujuk gambar di atas).
PHP Fatal error: Class 'Slim' not found

Sampel kod di atas adalah contoh penggunaan instance Slim. Bagi atasi masalah ini berlaku, sintaks yang akan digunakan dalam kesemua fail yang berasingan dari fail utama (index) adalah 

use Slim\Slim;

Selamat mengoding!